• 1397/03/28
  • 1394/10/11
  • 1394/10/11
  • 1394/02/02
اخبار و اطلاعیه ها
دانشجويان كارشناسي ورودي سال 97 روز شنبه مورخ 97/06/31 جهت ثبت نام به پرديس علوم مراجعه نمايند
دروس قابل اخذ دانشجويان كارشناسي ارشد ورودي سال 97 -گرايش شيمي آلي
قابل توجه دانشجويان پذيرفته شده مقطع دكتري و كارشناسي ارشد ( جديدالورود) 1397
قابل توجه پذيرفته شدگان دانشجويان كارشناسي ارشد رشته شيمي سال 1397
اطلاعيه ثبت نام پذيرفته شدگان دكتري سال 1397
موفقيت چشمگير دانشجويان شيمي در كنكور كارشناسي ارشد سال 97
اطلاعيه شماره 5 دانشكده شيمي در رابطه با پذيرفته شدگان آزمون نيمه متمركز دكتري سال 1397
اطلاعيه شماره 2 دانشكده شيمي در رابطه با پذيرفته شدگان آزمون نيمه متمركز دكتري سال 1397
كليه حقوق اين وب سايت متعلق به دانشگاه خواجه نصير الدين طوسي ميباشد.