دانشگاه صنعتی خواجه نصرالدین طوسی
|
۹۶/۱/۱۰
English
 
فرم هاي تحصيلات تكميلي

 

 

 فرم هاي دانشجويان كارشناسي ارشد و دكتري
  فرم تعيين استاد راهنماي دوره كارشناسي ارشد  
  فرم درخواست حذف اضطراري دانشجويان تحصيلات تكميلي 
  دستورالعمل اجرايي دوره دكتري - قابل اجرا از ورودي هاي 89 

 
اعلام نمره سمينار دانشجويان دكتري
  فرم درخواست برگزاري جلسه دفاع از رساله دكتري
  فرم داوري اوليه رساله دكتري
درخواست تخفيف در كسر نمره بايت تاخير در دفاع (نيمسال پنجم) به دليل تجربي بودن پروژه
معيارهاي ارزيابي پايان نامه كارشناسي ارشد توسط استاد داور  

 خلاصه وضعيت آموزشي و پژوهشي دانشجويان دكتري جهت صدور مجوز دفاع 

 

     فرم هاي امتحان جامع و پروپوزال براي دانشجويان دكتري سال 88 و مابعد

تعيين استاد راهنما و پيشنهاد عنوان پايان نامه كارشناسي ارشد (فرم شماره 1) 
 درخواست برگزاري جلسه دفاع از پايان نامه كارشناسي ارشد (فرم شماره 2) 
 
 متن آگهي دفاع از رساله  
 درخواست اخذ تكدرس بصورت ميهمان
 درخواست اخذ تكدرس بصورت ميهمان از ساير دانشكده ها
 درخواست طرح وضعيت در شوراي دانشكده     
 درخواست مرخصي با احتساب سنوات تحصيلي
 درخواست ميهمان ترمي
 درخواست كارت دانشجويي المثني
 اعلام نمره سمينار كارشناسي ارشد
 درخواست پرداخت هزينه كنفرانس هاي داخلي
  تعيين استاد راهنما دوره دكتري
درخواست برگزاري جلسه دفاع از پيشنهاديه (پروپوزال) دكتري
 درخواست برگزاري جلسه دفاع از رساله دكتري
 
 اظهار نامه دانشجو
 
 مصوبات شوراي گروه رياضي در مورد ارزيابي فعاليت هاي علمي دانشجويان دكتري 
 
 مصوبه شوراي آموزشي و تحصيلات تكميلي در ارتباط با تعيين نمره پايان نامه
 
 راهنماي افزايش و كاهش نمره پايان نامه توسط هيئت داوران
 فرم كار دانشجويي
 
 دستوالعمل اجرايي شركت دانشجويان در همايش هاي خارجي و مسابقات علمي
 فرم درخواست تسهيلات جهت شركت دانشجويان در همايش هاي خارج از كشور
 فرم درخواست دانشجو جهت تسويه حساب پس از شركت در همايش هاي خارج از كشور
 
 فرآيند اداري دفاع از رساله كارشناسي ارشد
 
 فرآيند اداري دفاع از پروپوزال (امتحان جامع) دوره دكتري
 
 فرآيند اداري دفاع از رساله دكتري
 فرم حق طبع و نشر
 
 فرم تسويه حساب (فارغ التحصيلي) دانشجويان تحصيلات تكميلي
 كميسيون بررسي موارد خاص-كارشناسي ارشد
 

 

 

 

 

1394/04/09 تاریخ بروزرسانی
آدرس: تهران، خیابان شریعتی، بالاتر از پل سید خندان، خیابان شهید مجتبایی،خیابان شهید کاویان، شماره ۹ کدپستي: ۱۵۴۱۸۴۹۶۱۱
تلفن : ۹-۲۲۸۵۳۳۰۸ - ۲۲۸۵۰۲۰۸
.کلیه حقوق این وب سایت متعلق به دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی می باشد