دانشگاه صنعتی خواجه نصرالدین طوسی
|
۹۶/۱/۱۰
English
خبر
اطلاعيه شماره 2 در تاريخ 94/2/30: مدارك مورد نياز جهت معرفي شدگان آزمون نيمه متمركز دكتري 94

 

اطلاعيه شماره 2 (30/2/1394)

قابل توجه معرفي شدگان آزمون نيمه متمركز دكتري 94 براي رشته هاي شيمي تجزيه،شيمي آلي و شيمي فيزيك

 

همراه داشتن مدارك زير به منظور تاييد كارشناس آموزشي دانشكده شيمي در روز مصاحبه الزامي مي باشد:

1.       اصل شناسنامه

2.       اصل كارت ملي

3.       گواهي فراغت از تحصيل يا اشتغال به تحصيل ( با تاييد فراغت از تحصيل حداكثر تا پايان شهريور ماه 1394 )

4.       ريز نمره كارشناسي ( كارنامه كلي مقطع كارشناسي بدون تاييد مهر و امضاء دانشگاه، اطلاعات دانشجو و دانشگاه مي بايست مشخص باشند).

5.       ريز نمره كارشناسي ارشد( كارنامه كلي مقطع كارشناسي ارشدبدون تاييد- مهر و امضاء دانشگاه، اطلاعات دانشجو و دانشگاه مي بايست مشخص باشند).

6.       گواهي مربوط به رتبه نهايي المپياد علمي دانشجويي / گواهي رتبه نهايي جشنواره خوارزمي يا جوان خوارزمي / ثبت اختراع..(حسب مورد)

7.       صفحه اول مقاله هاي و نامه پذيرش آنها ( درصفحه اول مقاله مشخصات ژورنال، نويسندگان درج شده باشد)/

8.       مدارك مربوط به تاليف يا ترجمه (مستند ارسالي مي بايست نشان دهنده مشخصات تاليف يا ترجمه باشد، شناسنامه اثر)

9.       پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد

10.   چكيده پايان نامه مقطع كارشناسي (در صورتي كه در سيلابس موجود بوده باشد)

11.   توصيه نامه از استاد راهنما و يكي ديگر از استاداني كه داوطلب با ايشان درس گذرانده باشد.

12.   اصل گواهي نمره زبان

13.   ارائه فيش يا تاييد پرداخت هزينه ثبت نام الكترونيكي به مبلغ -/000ر800 ريال

 

 

380
همراه داشتن مدارك زير به منظور تاييد كارشناس آموزشي دانشكده شيمي ..
1394/02/30
آدرس: تهران، خیابان شریعتی، بالاتر از پل سید خندان، خیابان شهید مجتبایی،خیابان شهید کاویان، شماره ۹ کدپستي: ۱۵۴۱۸۴۹۶۱۱
تلفن : ۹-۲۲۸۵۳۳۰۸ - ۲۲۸۵۰۲۰۸
.کلیه حقوق این وب سایت متعلق به دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی می باشد