• .
  1400/04/23
 • .
  1399/12/16
 • .
  1399/10/10
 • .
  1399/09/24
 • .
  1399/09/22
اخبار و اطلاعیه ها
اطاعیه تکمیلی شماره 5: در رابطه با ساعت انجام آزمون مصاحبه علمی داوطلبین دکتری سال 1400
اطاعیه شماره 5: در رابطه با ساعت انجام آزمون مصاحبه علمی داوطلبین دکتری سال 1400
اطاعیه تکمیلی شماره 4: در رابطه با ساعت انجام آزمون مصاحبه علمی داوطلبین دکتری سال 1400
اطاعیه شماره 4: در رابطه با ساعت انجام آزمون مصاحبه علمی داوطلبین دکتری سال 1400
اطاعیه شماره 3: در رابطه با ساعت انجام آزمون مصاحبه علمی داوطلبین دکتری سال 1400
راهنمای ورود به جلسه مصاحبه (بدون نیاز به ثبت نام )
كليه حقوق اين وب سايت متعلق به دانشگاه خواجه نصير الدين طوسي ميباشد.