• 1399/07/28
  • 1399/07/28
  • 1399/07/28
  • 1394/10/11
  • 1394/10/11
اخبار و اطلاعیه ها
اطلاعیه شماره 2 لینک دسترسی اتاق های مجازی مصاحبه داوطلبین دکتری (دانشکده شیمی)
اطلاعیه شماره 3 راهنمای ورود به اتاق های مجازی مصاحبه داوطلبین دکتری (دانشکده شیمی)
اطلاعیه شماره 4 نکات مهم در خصوص مصاحبه غیرحضوری متقاضیان دکتری 99 دانشکده شیمی
اطلاعیه شماره 4 نکات مهم در خصوص مصاحبه غیرحضوری متقاضیان دکتری 99 دانشکده شیمی
اطلاعیه شماره (1) قابل توجه داوطلبین شرکت در مصاحبه دکترای سال 1399 دانشکده شیمی
اطلاعیه : ثبت نام و انتخاب واحد نیمسال اول سال تحصیلی 1400-1399 به صورت مجازی
حدول زمانبدی شروع آزمایشگاه های ترم 3982 بصورت انلاین ( مقطع کارشناسی)
فرم درخواست کمیسیون بررسی موارد خاص دانشگاه
كليه حقوق اين وب سايت متعلق به دانشگاه خواجه نصير الدين طوسي ميباشد.