• .
  1400/06/31
 • .
  1400/06/07
 • .
  1400/06/01
 • .
  1400/05/31
 • .
  1400/04/23
اخبار و اطلاعیه ها
کشف و ثبت جهانی دو ژن مسئول تولید نانو-میکرو لوله های پروتئینی خاص
رقابت علمی کنز تا 29 مهر 1400 تمدید شد
اطاعیه تکمیلی شماره 5: در رابطه با ساعت انجام آزمون مصاحبه علمی داوطلبین دکتری سال 1400
اطاعیه شماره 5: در رابطه با ساعت انجام آزمون مصاحبه علمی داوطلبین دکتری سال 1400
اطاعیه تکمیلی شماره 4: در رابطه با ساعت انجام آزمون مصاحبه علمی داوطلبین دکتری سال 1400
اطاعیه شماره 4: در رابطه با ساعت انجام آزمون مصاحبه علمی داوطلبین دکتری سال 1400
كليه حقوق اين وب سايت متعلق به دانشگاه خواجه نصير الدين طوسي ميباشد.