اطلاعيه براي پذيرفته شدگان دكتري سال 1398
اطلاعيه براي پذيرفته شدگان دكتري سال 1398
اطلاعيه براي پذيرفته شدگان دكتري سال 1398

 

قابل توجه پذيرفته شدگان دكتري سال 1398

مراحل ثبت نام:

1-- ثبت نام الكترونيكي: براي اطلاع از زمانبندي و جزييات آن به وبسايت  

تحصيلات تكميلي دانشگاه ،( آدرس  زير مراجعه فرماييد) :

 

2--مراجعه حضوري:   با در دست داشتن گواهي ثبت نام الكترونيكي و اصل مدارك بارگذاري شده در سامانه گلستان، شخصاً (مراجعه حضوري شخص دانشجو الزامي است) مراجعه نمايند

-دانشجويان گرامي جهت رايه مدارك ( پذيرش نهايي) روز شنبه مورخ 98/6/23 از ساعت 9 صبح الي 00/13 به آموزش پرديس دانشكده علوم مراجعه نمايند

دانشجويان گرامي مي بايست مراحل بار گذاري در سيستم گلستان را بصورت كامل و صيحيح انجام داده و حتما گزارش 260 را پرينت گرفته و بهمراه خود داشته باشند.                    

**مهم: داشتن نسخه پرينت گرفته شده گزارش 260 ( اخذ گواهي پذيرش غير حضوري)به همراه اصل تمام مدارك خواسته شده  الزامي بوده و در صورت نداشتن اين گزارش(حتي اگر ديگر مدارك كامل باشد ) پذيرش دانشجويان انجام نخواهد گرديد و كليه عواقب ان بر عهده دانشجو بوده و دانشكده هيچ گونه مسئوليتي در اين رابطه ( عدم ثبت نام دانشجو ) نخواهد داشت.                                                                                                

** دقت گردد در صورتيكه موفق به دريافت گزارش 260 از سيستم گلستان نگرديده باشيد ، به علت ناقص بودن و صيحيح نبودن مراحل بار گذاري مدارك در سيستم گلستان بوده و مراحل بار گذاري مدارك را مي بايست بصورت صيحيح و كامل از اول انجام گيرد.                                

آدرس دانشكده : خيابان شريعتي- بالاتر از پل سيد خندان- خيابان شهيد مجتبايي- خيابان شهيد كاويان پرديس علوم دانشگاه خواجه نصيرالدين طوسي اداره آموزش

تلفن تماس :22850273

 جدول مراجعه دانشجويان جهت پذيرش حضوري :

ساعت مراجعه

روز مراجعه به آموزش دانشكده  جهت پذيرش حضوري

نام گرايش

رديف

9  تا 10/30

شنبه 98/6/23

شيمي آلي

1

 10 تا  13

شنبه 98/6/23

شيمي معدني

2

 11 تا  12

شنبه 98/6/23

شيمي تجزيه

4

10/30 تا  12

شنبه 98/6/23

شيمي فيزيك

5

 

 

يادآوري مهم :

o       پذيرفته­ شدگان لازم است پس از انجام ثبت­ نام الكترونيكي(اينترنتي) روز شنبه مورخ  23/ شهريور ماه 98 (برابر برنامه زمانبندي مندرج درسايت دانشكده مربوطه) با در دست داشتن اصل مدارك بارگذاري شده وگواهي پذيرش غيرحضوري ( بعد از اتمام ثبت نام از سيستم چاپ شود) شخصاً براي پذيرش حضوري به دانشكده مربوطه مراجعه نمايند.

 

تاریخ:
1398/06/11
تعداد بازدید:
290
منبع:
كليه حقوق اين وب سايت متعلق به دانشگاه خواجه نصير الدين طوسي ميباشد.