اطلاعیه در مورد تاریخ امتحان جامع دانشجویان دکتری دانشکده شیمی روز چهارشنبه مورخ 28/02/1401 ساعت 9 صبح

 

به اطلاع کلیه دانشجویان محترم دکتری دانشکده شیمی که در ترم جاری ( 4002) واحد امتحان جامع را اخذ نموده اند می رساند

تاریخ امتحان جامع این دانشجویان روز چهارشنبه مورخ 1401/02/28 ساعت 9 صبح می باشد.

 

لذا کلیه دانشجویان واجد شرایط شرکت در امتحان جامع  می بایست طبق قوانین آموزشی

 فرم های تکمیل شده شرکت در امتحان جامع خود را حداکثر تا تاریخ

1401/01/31 به آموزش دانشکده جهت طرح در شورای آموزشی دانشکده و اخذ مجوز شرکت در امتحان تحویل دهند.

بدیهیست در صورت عدم ارایه فرم به آموزش عواقب آموزشی بر عهده دانشجویان خواهد بود.

آموزش دانشکده شیمی 1400/12/15

تعداد بازدید:
733
تاریخ:
1400/12/15