فیلتر

از
تا
جستجو
گروه
مرتب شود با
به صورت
تعداد موارد یافت شده : 16 تعداد موارد یافت شده ی امروز: 0
اساتید
khakizadeh.jpg نام : وحيد
نام خانوادگی: خاكي زاده

مرتبه علمی : استاديار
گروه آموزشی: شيمي
پست الکترونیک : v.khakyzadeh(at-sign)kntu.ac.ir
وب سایت شخصی : https://wp.kntu.ac.ir/v.khakyzadeh
1395/02/29
soroor.jpg نام : سرور
نام خانوادگی: رمضانپور

مرتبه علمی : استاديار
گروه آموزشی: شيمي
پست الکترونیک : soror_ramezanpour(at-sign)yahoo.com
وب سایت شخصی : http://wp.kntu.ac.ir/ramezanpouri
1392/12/04
seidi.jpg نام : شهرام
نام خانوادگی: صيدي

مرتبه علمی : دانشيار
گروه آموزشی: شيمي
پست الکترونیک : s.seidi(at-sign)kntu.ac.ir
وب سایت شخصی : http://wp.kntu.ac.ir/seidi
1392/04/31
movas.jpg نام : برهمن
نام خانوادگی: موثق

مرتبه علمی : استاد
گروه آموزشی: شيمي
پست الکترونیک : movassagh(at-sign)kntu.ac.ir
وب سایت شخصی : http://wp.kntu.ac.ir/movassagh
1390/12/10
home p1.jpg نام : محمد قاسم
نام خانوادگی: مهجاني

مرتبه علمی : استاد
گروه آموزشی: شيمي
پست الکترونیک : mahjani(at-sign)kntu.ac.ir
وب سایت شخصی : http://wp.kntu.ac.ir/mahjani
1390/12/10
momeni.jpg نام : بدري زمان
نام خانوادگی: مؤمني

مرتبه علمی : دانشيار
گروه آموزشی: شيمي
پست الکترونیک : momeni(at-sign)kntu.ac.ir
وب سایت شخصی : http://wp.kntu.ac.ir/momeni
1390/12/10
ghasemi.jpg نام : جهانبخش
نام خانوادگی: قاسمي

مرتبه علمی : استاد
گروه آموزشی: شيمي
پست الکترونیک : jghasemi(at-sign)kntu.ac.ir
وب سایت شخصی : http://wp.kntu.ac.ir/jghasemi
1390/12/10
roohollahi.jpg نام : احمد
نام خانوادگی: روح اللهي

مرتبه علمی : دانشيار
گروه آموزشی: شيمي
پست الکترونیک : rouhollahi(at-sign)kntu.ac.ir
وب سایت شخصی : http://wp.kntu.ac.ir/rouhollahi
1390/12/10
rayat2.jpg نام : سعيد
نام خانوادگی: رعيتي

مرتبه علمی : استاد
گروه آموزشی: شيمي
پست الکترونیک : rayati(at-sign)kntu.ac.ir
وب سایت شخصی : http://wp.kntu.ac.ir/rayati
1390/12/10
rostanmi.jpg نام : شهناز
نام خانوادگی: رستمي زاده

مرتبه علمی : استاد
گروه آموزشی: شيمي
پست الکترونیک : rostamizadeh(at-sign)kntu.ac.ir
وب سایت شخصی : http://wp.kntu.ac.ir/rostamizadeh
1390/12/10
darvish.jpg نام : فاطمه
نام خانوادگی: درويش

مرتبه علمی : دانشيار
گروه آموزشی: شيمي
پست الکترونیک : darvish(at-sign)kntu.ac.ir
وب سایت شخصی : http://wp.kntu.ac.ir/darvish
1390/12/10
heshmat.jpg نام : فلورا
نام خانوادگی: حشمت پور

مرتبه علمی : دانشيار
گروه آموزشی: شيمي
پست الکترونیک : heshmatpour(at-sign)kntu.ac.ir
وب سایت شخصی : http://wp.kntu.ac.ir/heshmatpour
1390/12/10
JAL.jpg نام : سيف اله
نام خانوادگی: جليلي

مرتبه علمی : استاد
گروه آموزشی: شيمي
پست الکترونیک : sjalili(at-sign)kntu.ac.ir
وب سایت شخصی : http://wp.kntu.ac.ir/sjalili
1390/12/10
jafarian.JPG نام : مجيد
نام خانوادگی: جعفريان

مرتبه علمی : استاد
گروه آموزشی: شيمي
پست الکترونیک : mjafarian(at-sign)kntu.ac.ir
وب سایت شخصی : http://wp.kntu.ac.ir/mjafarian
1390/12/10
JAB5.jpg نام : علي
نام خانوادگی: جباري

مرتبه علمی : استاد
گروه آموزشی: شيمي
پست الکترونیک : jabbari(at-sign)kntu.ac.ir
وب سایت شخصی : http://wp.kntu.ac.ir/jabbari
1390/12/10
balala.jpg نام : سعيد
نام خانوادگی: بلالايي

مرتبه علمی : استاد
گروه آموزشی: شيمي
پست الکترونیک : balalaie(at-sign)kntu.ac.ir
وب سایت شخصی : http://wp.kntu.ac.ir/balalaie
1390/12/10
<<   <  1  >   >>  
كليه حقوق اين وب سايت متعلق به دانشگاه خواجه نصير الدين طوسي ميباشد.