فرم هاي جديد تحصيلات تكميلي
 
                                                          
 
 درخواست برگزاری جلسه دفاع از پایان‌نامهکارشناسی‌ارشد                     
    اعلام نمره سمینار کارشناسی‌ارشد
   اعلام نمره سمینار دانشجویان دکتری
   اظهارنامه دانشجو
   پرداخت تشویقی به مقالات دانشجویی (کارشناسی ارشد و دکتری)
   پیشنهاد عنوان پایان‌نامه کارشناسی ارشد
   فرم تعیین استاد راهنما
    تایید اصلاحات ارزیابی جامع دکتری
    تقاضای شرکت در امتحان جامع
   تقاضای شرکت در جلسه دفاع از پیشنهادیه رساله دکتری
   حق طبع و نشر و مالکیت نتایج
   خلاصه فعالیت های آموزشی و پژوهشی دانشجویان دکتری  جهت طرح در شورای گروه و صدورمجوز دفاع از رساله 
   در خواست مرخصی با احتساب در سنوات تحصیلی 
    درخواست برگزاری جلسه دفاع از پایان‌نامه

کارشناسی‌ارشد

   درخواست برگزاری جلسه دفاع از رساله دکتری
   درخواست پرداخت هزینه کنفرانس‌های داخلی
  درخواست تکمیل مدارک پروند آموزشی فارغ التحصیلی کارشناسی ارشد
    درخواست تکمیل مدارک پرونده آموزشی فارغ التحصیلی دکتری
    درخواست تکمیل مدارک پرونده آموزشی فارغ التحصیلی ارشد
    درخواست کارت دانشجویی المثنی
    فرم برنامه ریزی آموزشی و پژوهشی دانشجویان دکترا
   فرم تغییر عنوان پیشنهادیه دانشجویان کارشناسی ارشد 
    فرم تقاضای انصراف از تحصیل دانشجویان  تحصیلات تکمیلی
    فرم داوری اولیه رساله  دکتــری
   فرم در خواست طرح وضعیت دانشجویان در شورای آموزشی دانشکده

 

   فرم درخواست حذف اضطراری دانشجویان تحصیلات تکمیلی دانشکده شیمی
    
    اعلام آمادگی دانشجو برای دفاع از رساله

    تعیین استاد راهنمای پایان نامه کارشناسی ارشد

     فرم شماره 9-درخواست برگزاری جلسه دفاع
      فرم درخواست نگارش پایان نامه به انگلیسی (ارشد)
    فرم درخواست نگارش رساله به زبان انگلیسی( دکتری )
   دعوت‌نامه جلسه دفاع از پیشنهادیه رساله دکتری
    هماهنگی جهت برگزاری جلسه رساله دکتری
  
 هماهنگی جهت برگزاری پیشنهادیه جلسه دکتری
  
 صورتجلسه دفاع از پیشنهادیه جلسه دکتری
    لوگو 90 سالگی دانشگاه
 
  
درخواست برگزاری سمینار یک دانشجویان دکتری
     درخواست برگزاری سمینار دو دانشجویان دکتری
     
صورتجلسه ارائه سمینار دکتری
    فرم تقاضای انصراف از تحصیل ارشد  
   فرم جدید دفاع دکتری الف .ب
   صورتجلسه ارایه سمینار دانشجویان دکتری
    
      
       
      گزارش پیشرفت کار دکتری26-02-99
                            
                
                                                                            -
 
 

       
فرم ثبت درخواست کمیسیون 26-01-98
-
تاریخ به روز رسانی:
1399/02/29
تعداد بازدید:
3899
كليه حقوق اين وب سايت متعلق به دانشگاه خواجه نصير الدين طوسي ميباشد.