ارشد

درخواست بهره مندی از آموزش رایگان


تعهد دانش آموختگی


تعهد پرداخت شهریه

تعهدنامه شاغلین آموزش و پرورش


تعریف دروس جبرانی


اخطار مشروطی


اخطار مشروطی بی اثر

.درخواست اخذ تکدرس به صورت میهمان


معرفی میهمان ترمی به سایر دانشگاه ها


درخواست اخذ تکدرس به صورت میهمان(درون دانشگاهی)

معرفی دانشجوی سایر دانشگاه ها جهت اخذ دروس میهمان به دانشکده­ها


اعلام نمره دروس میهمانی


درخواست استعلام نمرات دروس میهمان تکدرس/ترمی


درخواست طرح وضعیت در شورای دانشکده


تأیید موضوع سمینار کارشناسی ­ارشد


اعلام نمره سمینار کارشناسی­ ارشد


فرم تعیین استاد راهنما و عنوان پایان­نامه کارشناسی­ ارشد


دعوت به همکاری استاد مشاور پایان ­نامه


پیشنهاد عنوان پایان ­نامه


اعلام تصویب پایان ­نامه کارشناسی­ ارشد


گزارش پیشرفت کار پایان­نامه کارشناسی­ ارشد


درخواست برگزاری جلسه دفاع از پایان ­نامه کارشناسی­ ارشد


هماهنگی جهت برگزاری جلسه دفاعیه


دعوت نامه جلسه دفاع از پایان­ نامه کارشناسی­ ارشد


حق طبع و نشر مالکیت نتایج پایان­ نامه کارشناسی­ ارشد


صورتجلسه دفاع از پایان ­نامه کارشناسی ­ارشد


فرم اصلاحات پایان­ نامه


فرم اتمام اصلاحات پایان­ نامه کارشناسی ­ارشد


  صورتجلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ­ارشد
(دفاع مجدد)


تأییدیه هیأت داوران


اظهارنامه دانشجو


تعیین وضعیت دانشجو جهت قطع خدمات دانشجویی کارشناسی­ ارشد


احراز شرایط دانش ­آموختگی کارشناسی­ ارشد


درخواست تکمیل مدارک پرونده آموزشی دانش­آموختگی کارشناسی­ارشد (آموزشی-پژوهشی)


اعلام دانش ­آموختگی و ارسال پرونده کارشناسی ­ارشد


اعلام محرومیت از تحصیل به دانشجو

اعلام محرومیت/ انصراف از تحصیل و ارسال پرونده کارشناسی­ ارشد


درخواست برگزاری جلسه دفاع از پایان‌نامه کارشناسی‌ارشد


درخواست برگزاری جلسه دفاع از رساله دکتری

فرم اعلام نمره دستیار آموزشی دانشجویان دکتری

.....................................

.....................................

.....................................

.....................................
-تاریخ به روز رسانی:
1400/02/19
تعداد بازدید:
775
كليه حقوق اين وب سايت متعلق به دانشگاه خواجه نصير الدين طوسي ميباشد.