دانشجویان دکتریتقاضای شرکت در جلسه دفاع از پیشنهادیه رساله دکتری

خلاصه فعالیت های آموزشی و پژوهشی دانشجویان دکتری جهت طرح در شورای گروه و صدورمجوز دفاع از رساله

دعوت‌نامه جلسه دفاع از پیشنهادیه رساله دکتری

صورتجلسه ارایه سمینار دانشجویان دکتری

صورتجلسه دفاع از پیشنهادیه رساله دکتری

فرم برنامه ریزی آموزشی و پژوهشی دانشجویان دکترا


فرم جدید دفاع دکتری 9 الف .ب


فرم داوری اولیه رساله دکتــری


فرم شماره 1-تعیین استاد راهنمای دانشجویان دکتری


فرم گزارش کتبی پیشرفت دانشجویان دکتری


هماهنگی جهت برگزاری پیشنهادیه رساله دکتری
درخواست برگزاری جلسه دفاع از رساله دکتری


دعوت‌نامه جلسه دفاع از رساله دکتری


تقاضای شرکت در امتحان جامع


فرم  اعلام نمره دستیار آموزشی دانشجویان دکتری 2_2
فرم_شماره 1 تعیین استاد راهنمای دانشجویان دکتری
صورتجلسه ارایه سمینار دانشجویان دکتری

اظهار نامه داشجو دکتری

حق طبع و نشر و مالکیت نتایج پایان دکتری

تاییدیه هیات داوران دکتریتاریخ به روز رسانی:
1400/12/15
تعداد بازدید:
2305
كليه حقوق اين وب سايت متعلق به دانشگاه خواجه نصير الدين طوسي ميباشد.