رياست دانشكده

                                                                                       


             رييس دانشكده            
 
    دكتر  سعيد رعيتي
استاد گروه شيمي
 
تلفن: 22850266 (مستقيم)، داخلي 206
فكس:
نشاني الكترونيك:rayati(at-sign)kntu.ac.ir
 
 مسول دفتر گروه:

وب سايت گروه شيمي:       

 

 وظايف و اختيارات گروههاى آموزشى   

  • هماهنگ ساختن فعاليتهاى آموزشى و پژوهشى در رشته‏ هاى مربوط در گروه
  • تهيه برنامه‏ هاى آموزشى كه در گروه تدريس مى‏شود
  • نظارت بر نحوه ارائه دروس و انتخاب كتب و جزوه‏هاى درسى و اظهارنظر در مورد محتواى دروس براساس برنامه ‏ها و سرفصلهاى مصوب شوراى عالى برنامه‏ريزى
  • اظهارنظر درباره ساعات تدريس، تحقيق و مشاوره اعضاى گروه
  • اظهارنظر راجع به سياست گروه در مورد پذيرش (تغيير رشته، انتقال، ميهمان، مرخصى) دانشجويان و تعيين كمبود واحدهاى درسى آنان
  • بررسى طرحهاى تخصصى ارائه شده از طرف اعضاى جديدالاستخدام گروه و پيشنهاد آنها به شوراى دانشكده
  • اظهارنظر در باره مأموريتهاى علمى اعضاى گروه و پيشنهاد آن به شوراى دانشكده
  • پيش‏بينى نياز گروه به پذيرش عضو جديد به عنوان كادر هيأت علمى متخصص و اظهارنظر در مورد صلاحيت علمى داوطلبان استخدام
  • ارزيابى ساليانه كار گروه براى طرح در شوراى دانشكده
  • بررسى و اعلام نظر براى اصلاح سرفصلها و تجديدنظر در عنوان درسها به لحاظ اختصاصى و اختيارى و همچنين تعيين محتواى دروس با توجه به آخرين پيشرفتهاى علمى براى تصويب در شوراى برنامه‏ريزى آموزشي دانشگاه

   


 

 

 
 

تاریخ به روز رسانی:
1398/02/29
تعداد بازدید:
8177
كليه حقوق اين وب سايت متعلق به دانشگاه خواجه نصير الدين طوسي ميباشد.