فرم هاي تحصيلات تكميلي

 

 

 فرم هاي دانشجويان كارشناسي ارشد و دكتري
  فرم تعيين استاد راهنماي دوره كارشناسي ارشد  
  فرم درخواست حذف اضطراري دانشجويان تحصيلات تكميلي 

اعلام نمره سميناردانشجويان دكتري
 
فرم درخواست برگزاري جلسه دفاع از رساله دكتري
فرم داوري اوليه رساله دكتري
درخواست تخفيف در كسر نمره بابت تاخير در دفاع (نيمسال پنجم)
خلاصه وضعيت آموزشي وپژوهشي دانشجويان دكتري جهت صدور مجوز دفاع

اعلام  آمادگي دانشجوبراي دفاع از رساله دكتري

پيشنهاد عنوان پايان نامه كارشناسي ارشد(فرم شماره1)

درخواست برگزاري جلسه دفاع از پايان نامه كارشناسي ارشد 

 

 
پرداخت تشويقي به مقالات دانشجويي

 
تاييد اصلاحات ارزيابي جامع


تقاضاي شركت در امتحان جامع


درخواست تكميل پرونده آموزشي فارغ التحصيلان كارشناسي ارشد
 درخواست طرح وضعيت در شوراي دانشكده     
 درخواست مرخصي با احتساب سنوات تحصيلي
درخواست تكميل مدارك پرونده آموزشي فارغ التحصيلان دكتري
 درخواست كارت دانشجويي المثني
 اعلام نمره سمينار كارشناسي ارشد
 (جديد) فرم دريافت كمك هزينه شركت دانشجويان تحصيلات تكميلي در كنفرانس داخلي و خارجي
  تعيين استاد راهنما دوره دكتري درخواست برگزاري جلسه دفاع از رساله دكتري
 
 اظهار نامه دانشجو 

تقاضاي شركت در جلسه دفاع ازپيشنهاديه رساله دكتري
فرم حق طبع و نشرو مالكيت نتايج
 

فرم درخواست طرح وضعيت دانشجويان در شوراي آموزشي دانشكده

فرم برنامه ريزي آموزشي وپژوهشي دانشجويان دكتري (طبق ماده7 آيين نامه آموزشي)

فرم تقاضاي انصراف از تحصيل دانشجويان تحصيلات تكميلي
 

فرم تغيير عنوان پيشنهاديه دانشجويان كارشناسي ارشد
 
 

 
راهنماي ثبت درخواست تاييد چكيده - ويژه دانشجويان ارشد و دكترا(جديد-دي ماه 96)
 
 


 
 
(جديد) شيوه نامه اجرايي شركت دانشجويان تحصيلات تكميلي در كنفرانس هاي داخلي و خارجي 

 

 
 

تاریخ به روز رسانی:
1396/11/28
تعداد بازدید:
21101
كليه حقوق اين وب سايت متعلق به دانشگاه خواجه نصير الدين طوسي ميباشد.