اطلاعيه براي پذيرفته شدگان دكتري سال 1398

 

قابل توجه پذيرفته شدگان دكتري سال 1398

مراحل ثبت نام:

1-- ثبت نام الكترونيكي: براي اطلاع از زمانبندي و جزييات آن به وبسايت  

تحصيلات تكميلي دانشگاه ،( آدرس  زير مراجعه فرماييد) :

 

2--مراجعه حضوري:   با در دست داشتن گواهي ثبت نام الكترونيكي و اصل مدارك بارگذاري شده در سامانه گلستان، شخصاً (مراجعه حضوري شخص دانشجو الزامي است) مراجعه نمايند

-دانشجويان گرامي جهت رايه مدارك ( پذيرش نهايي) روز شنبه مورخ 98/6/23 از ساعت 9 صبح الي 00/13 به آموزش پرديس دانشكده علوم مراجعه نمايند

دانشجويان گرامي مي بايست مراحل بار گذاري در سيستم گلستان را بصورت كامل و صيحيح انجام داده و حتما گزارش 260 را پرينت گرفته و بهمراه خود داشته باشند.                    

**مهم: داشتن نسخه پرينت گرفته شده گزارش 260 ( اخذ گواهي پذيرش غير حضوري)به همراه اصل تمام مدارك خواسته شده  الزامي بوده و در صورت نداشتن اين گزارش(حتي اگر ديگر مدارك كامل باشد ) پذيرش دانشجويان انجام نخواهد گرديد و كليه عواقب ان بر عهده دانشجو بوده و دانشكده هيچ گونه مسئوليتي در اين رابطه ( عدم ثبت نام دانشجو ) نخواهد داشت.                                                                                                

** دقت گردد در صورتيكه موفق به دريافت گزارش 260 از سيستم گلستان نگرديده باشيد ، به علت ناقص بودن و صيحيح نبودن مراحل بار گذاري مدارك در سيستم گلستان بوده و مراحل بار گذاري مدارك را مي بايست بصورت صيحيح و كامل از اول انجام گيرد.                                

آدرس دانشكده : خيابان شريعتي- بالاتر از پل سيد خندان- خيابان شهيد مجتبايي- خيابان شهيد كاويان پرديس علوم دانشگاه خواجه نصيرالدين طوسي اداره آموزش

تلفن تماس :22850273

 جدول مراجعه دانشجويان جهت پذيرش حضوري :

ساعت مراجعه

روز مراجعه به آموزش دانشكده  جهت پذيرش حضوري

نام گرايش

رديف

9  تا 10/30

شنبه 98/6/23

شيمي آلي

1

 10 تا  13

شنبه 98/6/23

شيمي معدني

2

 11 تا  12

شنبه 98/6/23

شيمي تجزيه

4

10/30 تا  12

شنبه 98/6/23

شيمي فيزيك

5

 

 

يادآوري مهم :

o       پذيرفته­ شدگان لازم است پس از انجام ثبت­ نام الكترونيكي(اينترنتي) روز شنبه مورخ  23/ شهريور ماه 98 (برابر برنامه زمانبندي مندرج درسايت دانشكده مربوطه) با در دست داشتن اصل مدارك بارگذاري شده وگواهي پذيرش غيرحضوري ( بعد از اتمام ثبت نام از سيستم چاپ شود) شخصاً براي پذيرش حضوري به دانشكده مربوطه مراجعه نمايند.

 

تعداد بازدید:
289
تاریخ:
1398/06/11
كليه حقوق اين وب سايت متعلق به دانشگاه خواجه نصير الدين طوسي ميباشد.