اطلاعیه- دانشجویان مقطع کارشناسی در صورتیکه در حذف و اضافه با مشکلاتی که قابل حل نبود روبرو بودند می توانند از طریق ....
 اطلاعیه

🔶 دانشجویان مقطع کارشناسی در صورتیکه در حذف و اضافه با مشکلاتی در
اخذ دروس عمومی مواجه بودند و مساله از طریق آموزش دانشکده قابل حل نبود می توانند از
طریق اطلاعات تماس ذیل اقدام نمایند:
تلفن های تماس کارشناسان مرکز:
23064214
23064464
تعداد بازدید:
170
تاریخ:
1398/12/13
كليه حقوق اين وب سايت متعلق به دانشگاه خواجه نصير الدين طوسي ميباشد.