جلسه مجازی معارفه و خوش آمدگویی دانشکده شیمی ویژه دانشجویان جدیدالورود 1399
 
جلسه مجازی معارفه و خوش آمدگویی دانشکده شیمی ویژه دانشجویان جدیدالورود 1399
 
دوشنبه 3 آذر  ساعت 13 تا    14/30
 
 
https://meet.kntu.ac.ir/b/2h9-9x0-7cb
 
کد دسترسی :805161
 
 
تعداد بازدید:
232
تاریخ:
1399/09/01
كليه حقوق اين وب سايت متعلق به دانشگاه خواجه نصير الدين طوسي ميباشد.