اطاعیه شماره 3: در رابطه با ساعت انجام آزمون مصاحبه علمی داوطلبین دکتری سال 1400

اطاعیه شماره 3: در رابطه با ساعت انجام آزمون مصاحبه علمی داوطلبین دکتری سال 1400

زمان آزمون دواطلبین مصاحبه علمی دکتری دانشکده شیمی (در دو گرایش شیمی آلی و شیمی فیزیک ) به شرح ذیل به اطلاع داوطلبین محترم اعلام می شود.

الف- داوطلبین گرایش شیمی آلی

ساعت انجام مصاحبه

نام و نام خانوادگی دواطلب

شماره پرونده دواطلب

ردیف

9:00

دست یار فرشاد

20248

1

9:15

حیدرزاده ریزی صفیه

20254

2

9:30

خاشعی سیوکی حسین

20381

3

9:45

کواکب طاهره

20407

4

10:00

زارعی امنه

20502

5

10:15

کریمی فرزانه

20503

6

10:30

کریمی سمیه

20902

7

10:45

محدودی سمانه

20903

8

11:00

اقبالی دیزج یکان پروین

21125

9

11:15

خادمی هنزایی مهدیه

21128

10

11:30

محمدی محدثه

21130

11

11:45

کسمایی ملیکا

21131

12

12:00

حسینی سیدمرتضی

21287

13

12:15

چهاردولی اسماعیل

21288

14

12:30

سوادکوهی باوندی شروین

21292

15

 

 

 

دواطلبین در صورت داشتن هر گونه سئوال میتوانند با شماره تلفن 22850273 آموزش دانشکده شیمی تماس بگیرند.

 

 

 

 

ب- دواطلبین گرایش شیمی فیزیک

ساعت انجام مصاحبه

نام و نام خانوادگی دواطلب

شماره پرونده دواطلب

ردیف

9:00

سلمان زاده جمادی زهرا

20105

1

9:10

رضائی حسن اباد ازاده

20305

2

9:20

عبادی نژاد فاطمه

20431

3

9:30

گنجعلی دارانی محمدامین

20483

4

9:40

استخر امید

20517

5

9:50

رحمن ابادی رحیم

20705

6

10:00

بیرانوند اکرم

20789

7

10:10

حاجی پور امین

20794

8

10:20

جانبازفوتمی مینا

20887

9

10:30

صادقی نیارکی حصنی

21118

10

10:40

غلامی سمیرا

21119

11

10:50

تمیمی ندا

21122

12

11:00

سلمان ماهینی خدیجه

21124

13

11:10

حقیقت نژاد سهراب

21283

14

11:20

نویدی ایمان

21284

15

 

 

دواطلبین در صورت داشتن هر گونه سئوال میتوانند با شماره تلفن 22850273 آموزش دانشکده شیمی تماس بگیرند.

تعداد بازدید:
277
تاریخ:
1400/03/09
كليه حقوق اين وب سايت متعلق به دانشگاه خواجه نصير الدين طوسي ميباشد.