اطاعیه شماره 4: در رابطه با ساعت انجام آزمون مصاحبه علمی داوطلبین دکتری سال 1400

اطاعیه شماره 4: در رابطه با ساعت انجام آزمون مصاحبه علمی داوطلبین دکتری سال 1400

(زمان بندی دواطلبینی که بعد از اعلام اطلاعیه شماره 3 مدارک خود را تکمیل

و بار گذاری نموده اند)

زمان آزمون دواطلبین مصاحبه علمی دکتری دانشکده شیمی (در دو گرایش شیمی آلی و شیمی فیزیک ) به شرح ذیل به اطلاع داوطلبین محترم اعلام می شود.

الف- داوطلبین گرایش شیمی آلی

ساعت انجام مصاحبه

نام و نام خانوادگی دواطلب

شماره پرونده دواطلب

ردیف

12:45

خلیل زاده چچکی ابراهیم

21290

1

13:00

هادی لوئی امیرمرتضی

21285

2

13:30

العلی فائزه

21126

3

13:45

مولایی محتشم

21291

4

ب- دواطلبین گرایش شیمی فیزیک

ساعت انجام مصاحبه

نام و نام خانوادگی دواطلب

شماره پرونده دواطلب

ردیف

11:30

فاوچی سامان

20706

1

دواطلبین در صورت داشتن هر گونه سئوال میتوانند با شماره تلفن 22850273 آموزش دانشکده شیمی تماس بگیرند.

تعداد بازدید:
190
تاریخ:
1400/03/10
كليه حقوق اين وب سايت متعلق به دانشگاه خواجه نصير الدين طوسي ميباشد.