اطاعیه تکمیلی شماره 4: در رابطه با ساعت انجام آزمون مصاحبه علمی داوطلبین دکتری سال 1400

اطاعیه تکمیلی شماره 4: در رابطه با ساعت انجام آزمون مصاحبه علمی داوطلبین دکتری سال 1400

(زمان بندی دواطلبینی که بعد از اعلام اطلاعیه شماره 3و4 مدارک خود را تکمیل

و بار گذاری نموده اند)

زمان آزمون دواطلبین مصاحبه علمی دکتری دانشکده شیمی (در دو گرایش شیمی آلی و شیمی فیزیک ) به شرح ذیل به اطلاع داوطلبین محترم اعلام می شود.

الف- داوطلبین گرایش شیمی آلی

ساعت انجام مصاحبه

نام و نام خانوادگی دواطلب

شماره پرونده دواطلب

ردیف

14:00

پیری طیبه

21127

1

14:15

گودرزی حدیث

20812

2

ب- دواطلبین گرایش شیمی فیزیک

ساعت انجام مصاحبه

نام و نام خانوادگی دواطلب

شماره پرونده دواطلب

ردیف

11:40

برکت عسل

21120

1

11:50

ایرجی ثمرین مهدی

21061

2

دواطلبین در صورت داشتن هر گونه سئوال میتوانند با شماره تلفن 22850273 آموزش دانشکده شیمی تماس بگیرند.

تعداد بازدید:
126
تاریخ:
1400/03/11
كليه حقوق اين وب سايت متعلق به دانشگاه خواجه نصير الدين طوسي ميباشد.