اطاعیه شماره 5: در رابطه با ساعت انجام آزمون مصاحبه علمی داوطلبین دکتری سال 1400

اطاعیه شماره 5: در رابطه با ساعت انجام آزمون مصاحبه علمی داوطلبین دکتری سال 1400

(زمان بندی دواطلبینی که بعد از اعلام اطلاعیه شماره 3و4 و4 تکمیلی مدارک خود را تکمیل

 و بار گذاری نموده اند)

زمان آزمون دواطلبین مصاحبه علمی دکتری دانشکده شیمی (در گرایش شیمی فیزیک ) به شرح ذیل به اطلاع داوطلبین محترم اعلام می شود.

- دواطلبین گرایش شیمی فیزیک

ساعت انجام مصاحبه

نام و نام خانوادگی دواطلب

شماره پرونده دواطلب

ردیف

12:00

ناصری مود علیرضا

20671

1

12:10

حسین یزدی زینب

21123

2

 

 

دواطلبین در صورت داشتن هر گونه سئوال میتوانند با شماره تلفن 22850273 آموزش دانشکده شیمی تماس بگیرند.

تعداد بازدید:
105
تاریخ:
1400/03/12
كليه حقوق اين وب سايت متعلق به دانشگاه خواجه نصير الدين طوسي ميباشد.