اطاعیه تکمیلی شماره 5: در رابطه با ساعت انجام آزمون مصاحبه علمی داوطلبین دکتری سال 1400

اطاعیه تکمیلی شماره 5: در رابطه با ساعت انجام آزمون مصاحبه علمی داوطلبین دکتری سال 1400

(زمان بندی دواطلبینی که بعد از اعلام اطلاعیه شماره 3و4و4 تکمیلی و5 مدارک خود را تکمیل

و بار گذاری نموده اند)

زمان آزمون دواطلبین مصاحبه علمی دکتری دانشکده شیمی (در گرایش شیمی فیزیک ) به شرح ذیل به اطلاع داوطلبین محترم اعلام می شود.

- دواطلبین گرایش شیمی فیزیک

ساعت انجام مصاحبه

نام و نام خانوادگی دواطلب

شماره پرونده دواطلب

ردیف

12:20

کارگر الهام

20499

1

تاریخ بار گزاری و پذیرش 17/3/1400ساعت 8 به بعد

دواطلبین در صورت داشتن هر گونه سئوال میتوانند با شماره تلفن 22850273 آموزش دانشکده شیمی تماس بگیرند.

تعداد بازدید:
42
تاریخ:
1400/03/17
كليه حقوق اين وب سايت متعلق به دانشگاه خواجه نصير الدين طوسي ميباشد.