اطلاعیه زمان برگزاری جلسه مصاحبه جذب هیات علمی روز چهارشنبه 9 آذر
اطلاعیه زمان برگزاری جلسه مصاحبه جذب هیات علمی روز چهارشنبه 9 آذر
اطلاعیه زمان برگزاری جلسه مصاحبه جذب هیات علمی روز چهارشنبه 9 آذر

اطلاعیه

جلسه مصاحبه جذب هیات علمی ( رشته شیمی )

دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی در روز چهارشنبه

مورخ ساعت 13 روز چهار شنبه مورخ

1401/09/09    در دانشکده شیمی برگزار میگردد.

تاریخ:
1401/09/07
تعداد بازدید:
248
منبع: