اطلاعیه شماره4 -ساعت و روز مصاحبه داوطلبین گرایش شیمی آلی
اطلاعیه شماره4 -ساعت و روز مصاحبه داوطلبین گرایش شیمی آلی
اطلاعیه شماره4 -ساعت و روز مصاحبه داوطلبین گرایش شیمی آلی

اطلاعیه شماره4

ساعت و روز مصاحبه داوطلبین گرایش شیمی آلی

روز و تاریخ مصاحبه

ساعت مصاحبه

گرایش

نام داوطلب

ردیف

سه شنبه 6 تیر ماه 1402

9 صبح

شیمی آلی

علی رضا چاپ زاده

1

سه شنبه 6 تیر ماه 1402

30/9 صبح

شیمی آلی

سیده پریسا یعقوب نژاد پازکی

2

سه شنبه 6 تیر ماه 1402

10 صبح

شیمی آلی

فاطمه صبوری

3

سه شنبه 6 تیر ماه 1402

10/30 صبح

شیمی آلی

کاوه رحمانی

4

سه شنبه 6 تیر ماه 1402

11 صبح

شیمی آلی

سولماز فاطمی

5

سه شنبه 6 تیر ماه 1402

11/30 صبح

شیمی آلی

وحید فئلاذی

6

محل انام مصاحبه : تهران خیابان شریعتی- بالاتر از پل سید خندان- خیابان شهید مجتبایی خیابا شهید کاویان- دانشکده علوم دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی- سالن ابوالحسنی

با سلام

به اطلاع داوطلبین محترم مصاحبه آزمون نیمه متمرکز دکتری سال 1402که وضعیت بررسی مدارک آنها توسط دانشگاه تایید شده است می رساند ، با توجه به اطلاعیه شماره 1 دانشکده شیمی کلیه داوطلبین گرامی می بایست موارد ذیل را در روز مصاحبه علمی حضوری مد نظر داشته باشند :

1-ارایه اصل کلیه مدارک بارگذاری شده خود را در سیستم گلستان به آموزش دانشکده **

2- ارایه گزارش 7899(7899 گواهی ثبت نام غیرحضوری آزمون)**

3-داوطلبین می بایست 20 دقیقه قبل از زمان مصاحبه علمی خود ( زمان دقیق مصاحبه داوطلبین به تفکیک در اطلاعیه شماره 3 دانشکده شیمی اطلاع رسانی خواهد شد ) در محل دانشکده شیمی آموزش تحصیلات تکمیلی حاضر شوند تا ضمن بررسی مدارک و تایید آنها به داوطلبین فرم شرکت در جلسه ارایه شود.

4- در صورت ناقص بودن یا عدم ارایه مدارک ، فرم شرکت در جلسه مصاحبه علمی به داوطلبین داده نحواهد شد و برای این عزیران غیبت و عدم شرکت در مصاحبه منظور خواهد شد.

5- دانشجویانیکه که فرم شرکت در جلسه مصاحبه را از آموزش دانشکده شیمی اخذ ننمایند به هیچ عنوان حق شرکت در مصاحبه را نخواهند داشت.

*** مراجعه حضوری و همراه داشتن اصل مدارک و سوابق بارگذاری شده طبق اطلاعیه های دانشگاه و دانشکده جهت شرکت در مصاحبه طبق لیست و برنامه زمان¬ بندی دانشکده ¬ الزامی است.

تاریخ:
1402/03/17
تعداد بازدید:
1754
منبع: