اطلاعیه تاریخ ثبت نام و انتخاب واحد دانشجویان پذیرفته شده ارشد و دکتری (استعداد درخشان- سنجش ) در روز 4مهر ماه
اطلاعیه تاریخ ثبت نام و انتخاب واحد دانشجویان پذیرفته شده ارشد و دکتری (استعداد درخشان- سنجش ) در روز 4مهر ماه
اطلاعیه تاریخ ثبت نام و انتخاب واحد دانشجویان پذیرفته شده ارشد و دکتری (استعداد درخشان- سنجش ) در روز 4مهر ماه

به اطلاع کلیه دانشجویان پذیرفته شده مقطع کار شناسی ارشد و دکتری (استعداد درخشان- سنجش ) جدید الورود دانشکده شیمی( سال 1402) می رساند ثبت نام و انتخاب واحد این دانشجویان در روز 4مهر ماه خواهد بود

دانشجویان بایدجهت پذیرش و ثبت نام در روز سه شنبه04/07/1402 با در دست داشتن اصل کلیه مدارک بارگذاری شده حضورا به آموزش دانشکده شیمی مراجعه نمایند

بعد از پذیرش و ثبت نام ،دانشجویان باید از طریق سیستم گلستان واحد های مربوط به گرایش خود را اخذ نمایند.

دانشجویان در صورت داشتن هر گونه سئوال میتوانند با شماره تلفن های 23064273 و 23064414 تماس یا از طریق ایمیل دانشکده شیمی با ذکر کامل مشخصات خود سئوالات خود را مطرح نمایند.

آدرس ایمیل دانشکده شیمی :

Chemistry@kntu.ac.ir

ضمنا اطلاعیه های دانشکده در کانال تلگرام دانشکده شیمی نیز درج میشود

آدرس کانال تلگرام دانشکده شیمی:

https://t.me/kntu_chemistry

الف- دانشجویان مقطع کار شناسی ارشد

گرایش شیمی آلی

نام استاددرس

کد درس

نام درس

ردیف

دکتر کامران امیری

4814025_41

طیف سنجی پیشرفته

1

دکتربلالایی سعید

4814027_41

شیمی الی پیشرفته

2

دکتر سرور رمضانپور

4814028_41

شیمی ترکیبات هتروسیکل

3

ب-مقطع دکتری شیمی آلی

نام استاددرس

کد درس

نام درس

ردیف

دکتر درویش

41-4814026

حد واسط های فعال

1

دکتربلالایی سعید

4814024_41

سنتز پیشرفته

2

گرایش شیمی معدنی :

نام استاددرس

کد درس

نام درس

ردیف

دکتررعیتی سعید

4816011_41

بیوشیمی معدنی

2

دکترحشمت پور فلورا

4816015_41

شیمی معدنی پیشرفته

3

دکترمومنی بدری زمان

4816023_41

شیمی فلزات واسطه

4

گرایش شیمی فیزیک

نام استاددرس

کد درس

نام درس

ردیف

دکتر یاردانیان

4818059_41

سینتیک و دینامیک شیمیایی

1


4818015_41

شیمی فیزیک پیشرفته

2

دکترجلیلی سیف اله

4818017_41

ترمودینامیک اماری

3

گرایش شیمی تجزیه

نام استاددرس

کد درس

نام درس

ردیف

دکترصیدی شهرام

4820008_41

تجزیه مقادیر بسیار کم

1

دکترقلخانی

4820011_41

شیمی تجزیه پیشرفته

2

دکترروح الهی احمد

4820058_41

طیف بینی اتمی تجزیه ای

3

دانشجویان محترم باید توجه داشته باشند فقط دروس مربوط به جدول گرایش خود را باید بطور کامل انتخاب نمایند و به هیچ عنوان مجاز نیستند از دروس گرایش های دیگر درسی را انتخاب کنند. بدیهی است عواقب آموزشی عدم رعایت این موضوع و انتخاب دروس کمتر اعلام شده بر عهده دانشجویان خواهد بود.ضمنا دانشجویان حتما باید هر سه درس ارایه شده گرایش خودرا اخذ نمایند ( اخذ حداقل 8 واحد در هر ترم برای دانشجویان کارشناسی ارشد الزامی می باشد)

مسیر انجام انتخاب واحد در سیستم گلستان :

اعمال تغییرات çلینک انتخاب واحد( کد کامل درس را ثبت نمایید)ç ثبت نام اصلی ç عملیات ثبت نام çثبت نام

ساعت شروع انتخاب واحد : 9 صبح

آدرس دانشکده شیمی : خیابان شریعتی بالاتر از پل سید خندان خیابان شهید مجتبایی- کوچه شهید کاویان پردیس علوم دانشگاه خئاجه نصیرالدین طوسی- آموزش دانشکده شیمی

تاریخ:
1402/06/27
تعداد بازدید:
639
منبع: