اطلاعیه تاریخ جلسه آشنایی دانشجویان جدیدالورود تحصیلات تکمیلی با هیات رئیسه و هیات علمی دانشکده شیمی
اطلاعیه تاریخ جلسه آشنایی دانشجویان جدیدالورود تحصیلات تکمیلی با هیات رئیسه و هیات علمی دانشکده شیمی
اطلاعیه تاریخ جلسه آشنایی دانشجویان جدیدالورود تحصیلات تکمیلی با هیات رئیسه و هیات علمی دانشکده شیمی

اطلاعیه تاریخ جلسه آشنایی دانشجویان جدیدالورود تحصیلات تکمیلی با هیات رئیسه و هیات علمی دانشکده شیمی

به اطلاع کلیه این دانشجویان گرامی می رساند جلسه آشنایی دانشجویان با هیات رئیسه محترم و

اعضای محترم هیات علمی دانشکده شیمی در روز سه شنبه 4 مهرماه ساعت 11 الی 12 صبح در

سالن ابوالحسنی پردیس علوم برگزار می‌شود حضور کلیه دانشجویان جدیدالورود تحصیلات

تکمیلی دانشکده شیمی در این جلسه الرامی می باشد. با تشکر

تاریخ:
1402/07/01
تعداد بازدید:
586
منبع: